CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ PHƯỜNG NAM HÀ

IThông tin chung:
      Tên cơ quan: Các Tổ chức Chính trị Phường Nam Hà

      Địa chỉ         : Đường Đồng Quế - Phường Nam Hà – TP. Hà Tĩnh

      Điện thoại    :

      Fax              :

      E-mail          :

II. Lãnh đạo các tổ chức chính trị:

1. Đoàn thanh niên phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Huyền

Bí thư Đoàn Phường

2

Trịnh Thị Thương Mến

PBT Đoàn phường

 2. Hội LHPN phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Võ Thị Vân

CT Hội LHPN phường

2

Hồ Thị Hương Giang

PCT Hội LHPN phường

 

3. Hội CCB phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Thành Vinh

CT Hội CCB phường

4. Hội Nông dân phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Thị Thanh Nga

CT Hội ND Phường

2

Nguyễn Xuân Tú

PCT Hội ND phường

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 22.289
Online: 5