THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nam Hà

      Địa chỉ         : Đường Võ Liêm Sơn – Phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NAM HÀ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Trịnh Thị Oanh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Xuân Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Trần Văn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Tuấn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Hồ Thị Hương Giang

Bí thư chi bộ TDP1,  Phó Ban

 

   

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Thị Vân

Trưởng Ban

2

Đỗ Đức Điền

Tổ trưởng tổ dân phố 2, Phó Ban

3

   

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Sơn

Chủ tịch UBND phường

2

Phan Xuân Thanh        

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Tuấn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thành Vinh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Nguyễn Thị Huyền    

Bí thư Đoàn TNCS HCM

4

Trịnh Thị Thương Mến

Phó bí thư Đoàn

5

Hồ Thị Hương Giang

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

6

Hồ Thị Hoa

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Trần Thị Thanh Nga

Chủ tịch Hội Nông dân

8

Nguyễn Trung Thông

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 70.964
Online: 3