DANH SÁCH

                                                Hộp thư điện tử cá nhân của cán bộ,công chức phường Nam Hà

TT

HỌ VÀ TÊN

Địa chỉ

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

linhnh.pnh@hatinh.gov.vn

Bí thư Đảng ủy- CT HĐND

2

Trịnh Thị Oanh

oanhtt.pnh@hatinh.gov.vn

Phó bí thư TT Đảng ủy

3

Trần Xuân Sơn

sontx.pnh@hatinh.gov.vn

 P.BT Đảng ủy-Chủ tịch UBND

4

Trần Hậu Hải

haith.pnh@hatinh.gov.vn

Phó chủ tịch UBND

5

Trần Văn Tiến Dũng

dungtvt.pnh@hatinh.gov.vn

P.Chủ tịch TT HĐND

6

Bùi Tuấn Hưng

hungbt.pnh@hatinh.gov.vn

Chủ tịch UBMTTQ

7

Phan Xuân Thanh

thanhpx.pnh@hatinh.gov.vn

Văn Hóa – Xã hội

8

Hồ Quang Long

longhq.pnh@hatinh.gov.vn

Lao động TB – XH

9

Phan  Thị Thủy

thuypt.pnh@hatinh.gov.vn

Văn phòng – Thống kê

10

Nguyễn Xuân Tiến

Tiennv.pnh@hatinh.gov.vn

CHT Quân Sự

11

Nguyễn Thanh Tâm

tamnt.pnh@hatinh.gov.vn

Địa chính – Xây dựng

12

Nguyễn Thị Tú Oanh

oanhntt.pnh@hatinh.gov.vn

Kế toán- Ngân sách

13

Ngô Duy Bính

binhnd.pnh@hatinh.gov.vn

Địa chính- Xây Dựng

14

Nguyễn Mạnh Hoàng

Hoangnm.pnh@hatinh.gov.vn

Tư pháp-Hộ

15

Nguyễn Thị Hoài Thương

thuongnt.pnh@hatinh.gov.vn

Cán bộVăn Phòng

16

Vũ Thị Giang

giangvt.pnh@hatinh.gov.vn

Kế toán-ngân sách

17

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Ngocnt.pnh@hatinh.gov.vn

Tư Pháp- HộTịch

18

Võ Thị Vân

vanvt.pnh@hatinh.gov.vn

Chủ tịch hội phự nữ

19

Lê Thành Vinh

vinhlt.pnh@hatinh.gov.vn

Chủ tịch hội CCB

20

Nguyễn Thị Huyền

huyennt.pnh@hatinh.gov.vn

Bí thư đoàn thanh niên

21

Trần Thị Thanh Nga

ngatt.pnh@hatinh.gov.vn

Chủ tịch hội Nông dân

22

Lê Thị Việt Nga

Ngalt.pnh@hatinh.gov.vn

Văn phòng Đảng ủy

23

Trịnh Thị Thương Mến

Mentt.pnh@hatinh.gov.vn

Cán bộ truyền thanh

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 18.291
Online: 51