1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân Phường Nam Hà

Địa chỉ          : Đường Đồng quế  – thành phố Hà Tĩnh 

Điện thoại     :

E-mail          : 

2. Thường trực HĐND phường: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Nguyễn Hồng Lĩnh

 Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

2

Trần Văn Tiến Dũng

Phó chủ tịch TT HĐND phường

    3. Các ban của HĐND thành phố

    Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Bùi Tuấn Hưng

Đảng ủy viên, CT UBMTTQ phường, Trưởng ban

2

Hồ Thị Hương Giang

ĐU viên, PCT Hội LHPN, Phó ban

3

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

TDP7, Ban viên

4

Lê Thị Vân Anh

Hiệu trưởng MNI, Ban viên

5

Nguyễn Văn Yên

TDP 5, Ban viên

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Võ Thị Vân

ĐU viên, CT Hội LHPN, Trưởng ban

2

Đỗ Đức Điền

TDP2, Phó ban

3

Nguyễn Thị Huyền

 BT Đoàn, ban viên

4

Lê Thành Vinh

CT Hội CCB, ban viên

5

Lê Thị Việt Nga

VP Đảng ủy, Ban viên

4. Danh sách đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021:

TT

Họ và tên

Chức vụ 

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

BT Đảng ủy, CT HĐND

2

Trần Văn Tiến Dũng

PCT HĐND

3

Trịnh Thị Oanh

PBT Đảng ủy

4

Trần Xuân Sơn

PBT Đảng ủy, CT UBND

5

Trần Hậu Hải

PCT UBND

6

Bùi Tuấn Hưng

CT MTTQ, Trưởng ban Pháp chế

7

Bùi Hoài An

Trưởng CA phường

8

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tổ Dân Phố 7

9

Võ Thị Vân

CT Hội PN, trưởng ban pháp chế

10

Lê Thành Vinh

CT Hội CCB

11

Nguyễn Thị Huyền

BT Đoàn phường

12

Nguyễn Mạnh Hoàng

CC Tư pháp

13

Phan Xuân Thanh

CC Văn Hóa

14

Lê Thị Việt Nga

VP Đảng ủy

15

Đỗ Đức Điền

Tổ trưởng TDP2

16

Hoàng Nhật Tiến

Tổ trưởng TDP3

17

Đào Tất Huề

Tổ trưởng TDP4

18

Nguyễn Văn Yên

TDP5

19

Nguyễn Sỹ Dũng

Tổ trưởng TDP6

20

Nguyễn Viết Bính

Bí thư TDP7

21

Trần Hậu Bình

TDP8

22

Nguyễn Trọng Đại

Tổ trưởng TDP9

23

Hồ Thị Hương Giang

Bí thư TDP10

24

Lê Thị Vân Anh

Hiệu trưởng MNI

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 22.288
Online: 6