CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI

 ỦY BAN MTTQ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI PHƯỜNG NAM HÀ

Địa chỉ: Đường Đồng Quế - Phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh

1.UBMTTQVN phường:

Điện thoại: 0912657372

Email: hungbt.pnh@hatinh.gov.vn

2.Hội Liên hiệp Phụ nữ

Điện thoại: 0945522892

Email: vanvt.pnh@hatinh.gov.vn

4.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0943329925

Email: huyennt.pnh@hatinh.gov.vn

5.Hội Nông dân

Điện thoại: 0914356869

Email: ngatt.pnh@hatinh.gov.vn 

6.Hội Cựu Chiến binh

Điện thoại: 0387472524

Email: vinhlt.pnh@hatinh.gov.vn

7.Hội Chữ thập đỏ

Điện thoại: 0988165070

Email: mentt.pnh@hatinh.gov.vn

8.Hội cựu TNXP

Điện thoại:

Fax:

Email:

9.Hội cựu giáo chức

Điện thoại:

Email:

10.Hội bảo trợ NTT-TMC

Điện thoại:

Email:

11.Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin

Điện thoại: 0968112287

Email:longhq.pnh@hatinh.gov.vn

12.Hội Khuyến học

Điện thoại: 0943329925

Email:  huyennt.pnh@hatinh.gov.vn

13.Hội Người cao tuổi

Điện thoại:0912128748

Email:

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 22.255
Online: 8