UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM HÀ

1. Thông tin chung:
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân phường Nam Hà

      Địa chỉ         : Đường Đồng Quế - Phường Nam Hà – TP. Hà Tĩnh

      Điện thoại    :

      Fax              :

      E-mail          :

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Xuân Sơn

UV BTV - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

2

Trần Hậu Hải

Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND phường

3. Cán bộ, công chức phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Bùi Hoài An

Uỷ Viên BTV, UVUB, trưởng Công An Phường

2

Phan Xuân Thanh

Công chức VH_XH phường

3

Hồ Quang Long

Công chức LĐ-XH phường

4

Lê Thanh Tâm

Công chức Địa Chính- Môi Trường

5

Ngô Duy Bính

Công chức Địa Chính – Xây Dựng

6

Nguyễn Mạnh Hoàng

Công chức Tư Pháp

7

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Công chức Tư Pháp

8

Nguyễn Thị Tú Oanh

Công chức Kế Toán ngân sách

9

Vũ Thị Giang

 Công chứcKế Toán ngân sách

10

Phan Thị Thủy

Văn Phòng nội vụ

11

Nguyễn Xuân Tiến

Chỉ Huy Trưởng Quân Sự

12

Trần Thị Mận

Trạm trưởng Y tế

13

Trần Vũ Phong

Đội trưởng đội Thuế

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 22.275
Online: 14