THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nam Hà

      Địa chỉ:  Đường Đồng Quế -  Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NAM HÀ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Trịnh Thị Oanh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Xuân Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Trần Văn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Tuấn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Nguyễn Thị Huyền         

Bí Thư Đoàn TN,  Phó Ban

3

Nguyễn SỸ Dũng

Tổ trưởng Tổ dân phố 6, Ban viên

4

Nguyễn Đình Hoàn

Tổ trưởng Tổ dân phố 3, Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hồ Thị Hương Giang

Chủ tịch hội phụ nữ,Trưởng Ban

2

Trần Thị Thanh Nga

Chủ tịch hội Nông dân, Phó Ban

3

Đỗ Đức Điền

Tổ trưởng tổ dân phố 2, Ban viên

4

Võ Thị Vân

Bí thư chi bộ Tổ dân phố 1,  Ban viên

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Sơn

Chủ tịch UBND phường

2

Phan Xuân Thanh   

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Tuấn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thành Vinh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Nguyễn Thị Huyền

Bí thư Đoàn TNCS HCM

4

Trần Thị Thanh Nga

Chủ tịch Hội Nông Dân

5

Hồ Thị Hương Giang

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

6

Hồ Thị Hoa

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Nguyễn Trung Thông

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

8

Đặng Bằng Tương

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, MTTQ

9

Trịnh Thị Thương Mến

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

VI. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Mạnh Hoàng

Công chức TPHT

2

Nguyễn Minh Ngọc

Công chức TPHT

3

Nguyễn Thị Hiền

Công chức TCKT

4

Trương Thị Hường

Công chức TCKT

5

Ngô Duy Bính

Công chức ĐCXD

6

Nguyễn Thị Thảo

Công chức ĐCXD

7

Nguyễn Xuân Tiến

Công chức quân sự

8

Hồ Quang Long

Công chức VHXH

9

Nguyễn Thị Hoài Thương

Cán bộ VP

 
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.024
Online: 6