Trên địa bàn phường Nam Hà đã tổ chức rải thả nhựa nóng trên 9 tuyến đường với diện tích 4500m².

        Trong thời gian qua phong trào rải thảm nhựa nóng trên các tuyến đường ở địa bàn phường Nam Hà đang diễn ra một cách sôi nổi và mạnh mẽ, trong một thời gian ngắn trên toàn phường Nam Hà đã hoàn thành rải thảm nhựa nóng trên 9 tuyến đường với diện tích 4500m² trên 5  tổ dân phố 1, 5,8,9,10.

( Rải thảm trên tuyến đường Tổ dân phố 9)

( rải thảm trên tuyến đường tổ dân phố 5)

   Để nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hoàn thành chỉ tiêu khung kế hoạch từ đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết HĐND, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể phường Nam Hà đã thực sự vào cuộc, quyết tâm thực hiện, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, huy động động nguồn lực, bên cạnh đó được sự đồng lòng ủng hộ của bà con nhân dân từ đó hoàn thành được kế hoạch đã đề ra một cách hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nam Hà
     Liên kết website
    Thống kê: 18.294
    Online: 54