Thực hiện công văn số 126/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2019 gắn với các nội dung bảo vệ, chăm sóc trẻ em. UBND phường Nam Hà đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn 10 tổ dân phố với các nôi dung: - Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. - Tổ chức các hoạt động, tạo cơ hội để trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, bình đẳng. - Huy động các nguồn lực, tập trung các hoạt động nhằm hổ trợ, động viên, gipus đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhân dịp Tết trung thu UBND phường đã tổ chức trao tặng 33 suất quà cho trẻ em mồ cô, trẻ em khuyết tật trên địa bàn phường.

Trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 18.243
Online: 3