Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 30 tháng 8  năm 2019 của UBND phường Nam Hà Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thành lập tổ dân phố mới. Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh.

          Sáp nhập tổ dân phố 1 (262 hộ, 997 nhân khẩu) và tổ dân phố 10(118 hộ, 424 nhân khẩu),đặt tên là tổ dân phố 1(380 hộ, 1.421 nhân khẩu).

          Sáp nhập tổ dân phố 3 (231 hộ, 813 nhân khẩu) và tổ dân phố 4(96 hộ, 349 nhân khẩu),đặt tên là tổ dân phố 3(327 hộ, 1.162 nhân khẩu).

     

          ( Lãnh đạo UBND phường tặng hoa cho cấp ủy lâm thời )

( nhân dân tham gia lễ công bố thành lập tổ dân phố mới )

 

( Đồng chí: Trần Xuân Sơn, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cấp ủy, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời)

          Sau khi sáp nhập tổ dân phố phát huy vai trò tự quản và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng phường văn minh đô thị. Để các tổ dân phố được sáp nhập đi vào ổn định nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

                                                                                                                                                                                                                                            HQL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nam Hà
 Liên kết website
Thống kê: 18.274
Online: 34