Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13/3/2019, Công văn số 1574/UBND-VHTT ngày 4/7/2019 về việc đôn đốc tuyên truyền cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thành phố. Nhưng qua rà soát, đến nay một số phường, xã chưa quan tâm thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố.

Để công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả; Ủy ban nhân dân thành phố giao:

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã:

- Kịp thời thực hiện tuyên truyền qua hệ thống pano, khẩu hiệu, bảng điện tử tại trung tâm hành chính phường, xã; nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và các tuyến đường chính trên địa bàn. Qua kiểm tra, các phường, xã đã triển khai tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu; nhưng các phường Văn Yên, Đại Nài đến nay chưa triển khai, thực hiện.

- Đăng tải các nội dung sau lên Trang TTĐT: Video tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (Vi deo tuyên truyền lấy trên Cổng TTĐT thành phố) và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện (Gửi kèm Quyết định).

- Tăng cường biên tập tin bài tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, Trang TTĐT các nội dung, lợi ích và kết quả thực hiện về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ bưu chính công ích (nội dung được đăng tải trên trang TTĐT của sở TT&TT, địa chỉ: Http://ict.hatinh.gov.vn). Yêu cầu thực hiện tuyên truyền 3 lần/ tuần và cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý truyền thanh cơ sở.

- Niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các phường, xã: Danh mục các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 áp dụng tại phường, xã; Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh kèm theo danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện của cấp xã;

Yêu cầu hoàn thành trước ngày 9/8/2019 và báo cáo về UBND thành phố (Qua phòng Văn hóa – Thông tin).

 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố:

- Kịp thời thực hiện tuyên truyền trên hệ thống pano, khẩu hiệu, Bảng Led điện tử tại Tru sở UBND thành phố, Trung tâm HCC thành phố. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 8/8/2019.

 - Xây dựng đĩa CD tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (Có nội dung kèm theo). Tiếp tục biên tập tin, bài và duy trì thời lượng phát trên sóng truyền thanh thành phố; Cổng TTĐT thành phố.

3. Trung tâm Hành chính công thành phố:

- Niêm yết danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh và danh mục các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 áp dụng tại thành phố.

- Chỉ đạo cán bộ trực tiếp nhận TTHC tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

4. Các phòng, đơn vị thuộc thành phố có TTHC áp dụng DVC trực tuyến mức độ 3, 4: Tăng cường vận động, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tham gia giải quyết TTHC trực tuyến và nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính nhằm đảm bảo theo quy định của tỉnh.

5. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố:

- Kịp thời đăng tải các tin, bài về dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng TTĐT thành phố, Bản tin xây dựng nếp sống VHVM đô thị. Niêm yết danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh trên Cổng TTĐT thành phố.

- Kiểm tra tình hình thực hiện của các đơn vị, phường xã và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về những tiện ích thiết thực của dịch vụ côn trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, chung tay cải cách hành chính.

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nam Hà
     Liên kết website
    Thống kê: 18.328
    Online: 88