LỊCH CÔNG TÁC

UBND PHƯỜNG NAM HÀ
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
02:00-06:00 Trực chợ đêm Hà Tôn Mục + Đ/c Trần Xuân Sơn - Chủ tịch UBND + Đ/c Ngô Duy Bính - CC ĐC-XD + Đ/c Lê Mạnh Hà - Tổ TTĐT + 01 đ/c công an phường Đường Hà Tôn Mục
07:30 Họp BCH Đảng bộ phường Ban chấp hành Đảng bộ phường Phòng họp tầng 4