Nam Hà trước đây là một phần đất nằm trong xã Trung Tiết, Tổng Thượng Nhị, Phủ Thạch Hà, sau đó thuộc Tỉnh lỵ Hà Tĩnh, sau năm 1975 là tiểu khu Nam Hà. Trải qua các thời kỳ lịch sử, mảnh đất và con người Nam Hà đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ, Nhân dân Nam Hà đã cùng với nhân dân thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố), lập nên nhiều chiến công hiển hách trong chiến đấu, lao động, sản xuất, tô thắm trang sử vàng truyền của con người Thành Sen.

Tháng 9 năm 1981, trước tình hình và xu thế phát triển của đất nước, nhằm tạo thuận lợi cho sự quản lý và điều kiện phát triển kinh tế xã hội, mô hình các Tiểu khu hành chính đã không còn phù hợp. Thực hiện Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ, Tiểu khu Nam Hà đã được đổi tên thành phường Nam Hà với cơ cấu tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị như cấp xã.

39 năm, đó là chặng đường quan trọng để Đảng bộ và nhân dân phường Nam Hà bằng bàn tay cần cù, khối óc thông minh sáng tạo, đoàn kết, dốc sức, xây dựng nên những công trình phố xá tươi đẹp, từng bước xây dựng phường văn minh kiểu mẫu. Trong thời kỳ mới, cùng với mục tiêu xây dựng thành phố Hà Tĩnh   phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong cán bộ và nhân dân, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng phường văn minh giàu đẹp.

     Trải qua 39 năm xây, phát triển, phường Nam Hà đã không ngừng đi lên. Từ chỗ sản xuất vẫn mang tính thuần nông, buôn bán nhỏ, manh mún; ngày nay, phường Nam Hà đã vươn lên trở thành một trong những địa bàn có kinh tế phát triển, văn minh đô thị chuyển biến tích cực, là trung tâm giao lưu thương mại lớn trên địa bàn thành phố. Năm 2016 phường Nam Hà được công nhận là phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu xây dựng phường đạt văn minh đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 243.198
Online: 8