I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NAM HÀ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Trịnh Thị Oanh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Xuân Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Trần Văn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

 III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Sơn

Chủ tịch UBND phường

2

Phan Xuân Thanh        

Phó Chủ tịch UBND phường

 

IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Tuấn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thành Vinh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Nguyễn Thị Huyền

Bí thư Đoàn TNCS HCM

4

Hồ Thị Hương Giang

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

5 Trần Thị Thanh Nga Chủ tịch Hội Nông Dân

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 243.178
Online: 5