Năm 1977 Phường Nam Hà được thành lập ten gọi là tiểu khu hành chính Nam Hà, gồm có 3 khối phố (Thành Đông - Bồng Sơn - Trần Đức Vịnh), năm 1981 được đỏi tên là Phường Nam Hà, đến tháng 7 năm 1954 phường Nam Hà được hoàn chỉnh về địa giới hành chính, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm lịch sử, đến nay phường Nam Hà có diện tích 109,46 ha, có 2200 hộ dân với gần 8000 nhân khẩu, được bố trí thành 8 tổ dân phố, có gần 80 cơ quan cấp Tỉnh, Thành phố đóng trên địa bàn, hiện nay phường Nam Hà đã thực sự trở thành một phường trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa của Thành phố.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 186.439
Online: 13