PHƯỜNG NAM HÀ

Địa chỉ cơ quan: Đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh.

Điện thoại 0239 3855391

I. Tổ chức bộ máy:

1. Đảng uỷ:

a. Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Đảng ủy

b. Trịnh Thị Oanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

c. Trần Xuân Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy

2. Hội đồng nhân dân:

a. Nguyễn Hồng Lĩnh - Chủ tịch HĐND.

b. Trần Văn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐND.

c. Hồ Thị Hương Giang - Trưởng ban Pháp chế

d. Bùi Tuấn Hưng - Trưởng ban Kinh tế

3. Uỷ ban nhân dân:

a. Trần Xuân Sơn - Chủ tịch UBND.

b. Phan Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND.

d. Phan Huy Hà - Trưởng công an, ủy viên UBND.

đ. Nguyễn Xuân Tiến - CHT Quân sự, Ủy viên UBND.

4. Mặt trận tổ quốc:

a. Bùi Tuấn Hưng - Chủ tịch UBMTTQ.

II. Khái quát quá trình hình thành và phát triển:

Phường Nam Hà là phường trung tâm của Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà tĩnh được thành lập ngày 14/09/1981. năm 1981 được đỏi tên là Phường Nam Hà, đến tháng 7 năm 1954 phường Nam Hà được hoàn chỉnh về địa giới hành chính, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm lịch sử, đến nay phường Nam Hà có diện tích 109,46 ha, có 2200 hộ dân với gần 8000 nhân khẩu, được bố trí thành 8 tổ dân phố, có gần 80 cơ quan cấp Tỉnh, Thành phố đóng trên địa bàn,có 01 trường tiểu học và 02 trường Mầm, 01 trường THCS; 1325 hộ kinh doanh cá thể ( trong đó: có địa điểm cố định 1012 cơ sở). Nhân dân chủ yếu là cán bộ viên chức về hưu và một phần sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Nhìn chung đời sống nhân dân ổn định và ngày càng phát triển. Hiện nay phường Nam Hà đã thực sự trở thành một phường trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa của Thành phố. 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 233.636
Online: 6