UBND Thành phố trả lời đơn thư của bà Trần Thị Xuân, TDP7, phường Nam Hà

Thực hiện nội dung Văn bản số 5351/UBND-TCD2 ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Xuân, tổ dân phố 7, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi xem xét nội dung Văn bản, đơn của bà Nguyễn Thị Xuân, UBND thành phố đã giao cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ địa chính, giấy tờ về quyền sử dụng đất của hai hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân và ông Nguyễn Văn Tường. Trên cơ sở hồ sơ tài liệu về giấy tờ quyền sử dụng đất của 02 hộ gia đình, Công văn số 88/UBND-ĐC ngày 07/7/2020 về việc xin ý kiến giải quyết hồ ơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Nguồn gốc thửa đất bà Nguyễn Thị Xuân được cấp theo Quyết định cấp đất số 1546/QĐ-UBND ngày 24/12/1992 với diện tích 6,6 x 7 =46,2m2 , gia đình đã xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ từ trước năm 1995 và đến năm 1995 đã được đo đạc tại thửa số 67, tờ bản đồ số 03 với diện tích 80,4m2 , đến nay gia đình đang sử dụng toàn bộ phần diện tích trên.

Căn cứ theo khoản 2, điều 101, Luật đất đai 2013. Một phần thửa đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nay bà Xuân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải thỏa mãn điều kiện đó là:

- Mảnh đất đó đã được sử dụng ổn định từ trước này 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Tuy nhiên đối với thửa đất bà Xuân đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và đang có tranh chấp với hộ ông Nguyễn Văn Tường. Do đó, thửa đất chưa đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất tăng thêm không có trong giấy tờ về quyền sử dụng đất của gia đình.

Để có thêm cơ sở giải quyết đơn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, UBND thành phố giao: UBND phường Nam Hà căn cứ điều 88, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của chính phủ hướng dẫn về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tiến hành hòa giải và gửi kết quả về UBND thành phố xem xét giải quyết.

UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh và trả lời hộ gia đình được biết./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 233.625
   Online: 5