Đồng ý để trường Mầm non I tổ chức vận động tài trợ theo hướng dẫn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho năm học 2020-2021.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.435
    Online: 12