Trong tuần qua, từ ngaỳ 31/3/2021 đến 02/4/2021 tại các điểm bầu cử đã diễn ra hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nơi cư trú theo quy định của UBBC Quốc Hội.

    Hội nghị cử tri lần này là việc công khai danh sách, tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác và lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của nhân dân trên đại bàn cư trú về  các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

    Những người tham gia ứng cử cơ bản là những đồng chí gương mẫu, có nhiều thành tích trong công tác ở cơ quan đơn vị và chấp hành tốt quy dịnh, tích cực tham gia các hoạt động ở nơi cư trú, được nhân dân tín nhiệm. Hội nghị lấy ý kiến nhận xét trực tiếp từ cử tri để đảm bảo sự công khai, minh bạch, khách quan theo đúng quy định, 

    Sau thời gian 4 đêm liên tục, 8/8 Tổ dân phố đã tiến hành hội nghị thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy trình, nội quy đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.731
    Online: 13