Thông báo tiếp dân định kỳ

1. Thành phần tham dự buổi tiếp công dân, kính mời:

- Ông Trần Xuân Sơn – Chủ tịch UBND phường;

- Ông Nguyễn Mạnh Hoàng- Công chức Tư pháp-Hộ tịch.

Trường hợp cần thiết, trong quá trình tiếp công dân, giao Ông Nguyễn Mạnh Hoàng tin mời các Ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức liên quan.

2. Thời gian: Ngày 20/01/2022(Thứ năm)

(Buổi sáng: Bắt đầu từ 07h30; Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00)

3. Địa điểm: Phòng tiếp công dân, UBND phường Nam Hà.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 106.021
    Online: 3