Thực hiện Công văn số 1895/UBND-VHTT ngày 07/8/2020 của UBND Thành phố về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9; Uỷ ban nhân dân phường giao:
1. Các Tổ dân phố: Triển khai treo băng cờ, khẩu hiệu tại Nhà văn hóa, cổng chảo Tổ dân phố và các tuyến đường chính do tổ dân phố quản lý; hướng dẫn Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại hộ gia đình. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do phường tổ chức.
2. Cán bộ phụ trách VHTT-TDTT phường:
- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động, tổ chức tuyên truyền, băng cờ, khẩu hiệu tại trụ sở và các tuyến đường phường quản lý. Cài đặt hệ thống bảng led điện tử tại các Tổ dân phố và trụ sở. Tham mưu UBND tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Theo dõi, tổng hợp kết quả và báo cáo UBND.
3. Trạm truyền thanh phường:
- Xây dựng các tin bài tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh phường, Trang Thông tin điện tử phường, phản ánh kịp thời các hoạt động chào mừng kỷ niệm diễn ra trên địa bàn.
4. Đội quản lý trật tự đô thị phường: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị không để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán, mất mỹ quan đô thị.
5. Công an phường: Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chủ động nắm bắt tình hình, hạn chế đến mức thấp nhất các
vụ tai nạn giao thông trong dịp kỷ niệm.
6. Đề nghị UBMT Tổ quốc và các đoàn thể: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân
tham gia các hoạt động chào mừng đạt hiệu quả thiết thực.

7. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường: Triển khai treo băng cờ, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên các Bảng điện tử của các đơn vị.
* Thời gian treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu: Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 06/9/2020.
* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền
:
1. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)!
2. Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!
3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
4. Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội!
5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nhận được Công văn, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường triển khai thực hiện nghiêm
túc./.

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 68.198
Online: 6