UBND phường Nam Hà phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học cho cán bộ, công chức phường.

          Thực hiện kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2020 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 với mục tiêu 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng cấp chứng chỉ Tin học. Sáng ngày 12/9/2020, UBND phường Nam Hà phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học cho cán bộ, công chức phường Nam Hà.

           

         Qua cuộc tấp huấn, bồi dưỡng sẽ cung cấp cho cán bộ, công chức kỹ năng sử dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc đáp ứng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

        

        Kết thúc tập huấn, các cán bộ, công chức sẽ ôn tập lý thuyết và thực hành chuẩn bị cho buổi thi cấp chứng chỉ trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 66.983
    Online: 10