Thực hiện Công văn số 1292/UBND-VHTT ngày 28/5/2021 của UBND thành phố về việc đôn đốc chỉ đạo, thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu”, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, 40 năm thành lập phường Nam Hà, Ủy ban nhân dân phường Nam Hà ban hành kế hoạch phát động thi đua 80 ngày ra quân hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu trong năm 2021 (từ ngày 25/6/2021 đến ngày 15/9/2021)

Với Mục đích Cụ thể hóa Đề án “Xây dựng phường Nam Hà đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu trong năm 2021” và khung kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí theo quy định. Tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh các tầng lớp Nhân dân về ý thức chấp hành và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng.

Với lợi thế bậc nhất về phát triển thương mại, dịch vụ, thời gian qua, trên cơ sở định hướng đúng trong lãnh đạo phát triển kinh tế của chính quyền, sự năng động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã góp phần làm cho kinh tế trên địa bàn phường phát triển và có mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên

Xác định, để đạt chuẩn phường văn minh đô thị kiểu mẫu là nhiệm vụ khá khó khăn, nhưng kế thừa các kết quả đạt được, cùng với những thuận lợi về con người và điều kiện phát triển kinh tế, phường Nam Hà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ tối đa cơ chế và thu hút nguồn lực đầu tư đòi hỏi sự cố gắng trong chỉ đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự quyết tâm thực hiện của nhân dân toàn phường.

Trên đcơ sở đó Ủy ban nhân dân phường Nam Hà tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm 80 ngày ra quân hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu trong năm 2021 (từ ngày 25/6/2021 đến 15/9/2021), chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh, 40 năm thành lập phường được cấp ủy, cán bộ công chức, các tổ dân phố tích cực hưởng ứng đưa vào triển khai trong quần chúng nhân dân.

Ảnh - BHT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 233.635
    Online: 5