Ngày 12/10/2023, UBND phường Nam Hà tổ chức Lễ công bố hoàn thành mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Về tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phương, đội phó đội quản lý hành chính công an thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, cán bộ, công chức và bí thư, tổ trưởng 8 tổ dân phố trên địa bàn phường Nam Hà.

Sau khi ban hành kế hoạch, UBND phường đã tổ chức Lễ phát động xây dựng Mô hình nhà tôi có bình chữa cháy tại Tổ dân phố 6. Bám sát các văn bản chỉ đạo, Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố đã quan tâm, tích cực triển khai thực hiện vận động Nhân dân trang bị bình chữa cháy trên địa bàn phường theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Phối hợp lực lượng công an phường đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân trang bị bình chữa cháy.

(Đồng chí Hoàng Quốc Anh, Phó trưởng công an phường Nam Hà, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình)

Đến nay, trên địa bàn phường hoàn thành xây dựng 02 Tổ liên gia an toàn về PCCC, 11 Điểm chữa cháy công cộng. Có 1.818/1.818 hộ dân đã có bình chữa cháy cũng như đăng ký mua bình chữa cháy, đạt tỷ lệ 100% (ít nhất mỗi hộ có 1 bình chữa cháy), một số tổ dân phố về đích sớm 100% hộ gia đình được trang bị bình chữa cháy (tổ dân phố2,3,9). Kết quả cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Tổng số hộ dân trên địa bàn

Đã mua trước
khi phát động

Mua mới trong
đợt phát động

Tổng

Tỷ lệ

   Thứ tự về đích      

  1.  

TDP 3

282

70

212

282

100%

số 1 (ngày 29/9)

  1.  

TDP 2

202

23

179

202

100%

số 2 (ngày 3/10)

  1.  

TDP 9

165

74

91

165

100%

số 3 (ngày 3/10)

  1.  

TDP 5

185

106

79

185

100%

số 4 (ngày 5/10)

  1.  

TDP 1

398

50

348

398

100%

số 6 (ngày 5/10)

  1.  

TDP 7

118

30

88

118

100%

số 5 (ngày 5/10 )

  1.  

TDP 8

206

80

126

206

100%

số 7 (ngày 5/10 )

  1.  

TDP 6

262

71

191

262

100%

số 8 (ngày 06/10)

TỔNG

1818

504

1314

1818

100%

 

(Khen thưởng các tổ dân phố về đích mô hình )

Để phát huy tốt mô hình trong thời gian tới: Tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bình chữa cháy tại các cuộc họp, sơ kết, tọa đàm của các Tổ dân phố. Tổ chức tập huấn lực lượng dân phòng tại các Tổ dân phố để phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của lực lượng này trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.Tiếp tục khuyến khích các Tổ dân phố, Nhân dân triển khai mới các điểm chữa cháy công cộng, Tổ liên gia PCCC theo hướng dẫn, quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 186.416
Online: 9