Thực hiện chỉ đạo của BTV thành uỷ về việc tổ chức các buổi sinh hoạt "Tự soi - Tự Sửa", đảng uỷ phường đã chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt tại chi bộ và được đảng viên toàn phường hưởng ứng, đồng tình cao.

Thực hiện chuyên đề “tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó góp phần “nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Nhằm phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, trong mỗi đảng viên cũng chi trong mỗi cấp uỷ, chi bộ luôn luôn cần phải tự soi  và tự sửa mình để trau dồi bản thân, tập thể để luôn luôn gương mẫu, chấp hành đúng các quy định, chủ trương. Sau khi Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi bộ và Chi ủy, các đảng viên tập trung thảo luận ý kiến để góp ý cho chi ủy, cấp ủy cấp trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thẳng thắn kiểm điểm những ưu, nhược điểm của bản thân.

 

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” để nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong chi ủy, đảng viên, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Qua sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đều nhận thấy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn thiếu quyết liệt; đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ có lúc chưa đúng giờ, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu, thể hiện chính kiến; đảng viên còn có biểu hiện né tránh, nể nang trong phê bình và tự phê bình...

Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tất cả các đảng viên được từng chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến.

Có thể thấy, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng phát triển vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong Đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là nội dung trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 12/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 243.211
    Online: 7