Thực hiện kế hoạch số 57/KHUBND ngày 24/10/2023 của UBND phường Nam Hà về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2023. Ngày 25/10/2023, UBND phường Nam Hà tổ chức hội nghị đối thoại, về tham dự hộ nghị có đồng chí Trần Thị Hiền, chuyên viên phòng nội vụ thành phố, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể và 150 bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Với mục đích: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, phát huy vai trò, sức trẻ, nguồn sáng tạo của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên đề xuất các sáng kiến, giải pháp liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh niên phường giai đoạn 2021 - 2030.

Báo cáo tình hình thanh niên thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn, thách thức; những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Thông tin đến thanh niên về công tác vài trò của chuyển đổi số tổng thể trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, với các nội dung chính: Chuyển đổi số quốc gia, Chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, khởi nghiệp, các chế độ chính sách đối với thanh niên…; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ trong thời gian tới; nâng cao nhận thức, định hướng thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong tham gia thực hiện chương trình "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số", phát triển kinh tế số, khởi nghiệp trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh niên đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trọng tâm vào các lĩnh vực:

- Các giải pháp hỗ trợ tiếp cận với công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử, khởi nghiệp, chế độ chính sách; đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong khởi nghiệp, chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

-  Thanh niên tham gia các tổ chuyển đổi số, nhóm chuyển đổi số tại Tổ dân phố trong công tác CCHC

Thông qua đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; nội dung trọng tâm của Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác chăm lo, phát triển thanh niên.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 243.185
Online: 5