Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật số 10/2022/QH15 của Quốc Hội về Luật thực hiện luật dân chủ cơ sở, có hiệu lực từ tháng 7/2023, UBND phường đã phối hợp với Thường trực UBMT Tổ quốc phường xây dựng dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường. Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các đồng chí cán bộ, công chức và bán chuyên trách; Hiệu trưởng các nhà trường; Trưởng Công an phường; Trạm trưởng trạm y tế; Bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân 08 tổ dân phố tổ chức nghiên cứu dự thảo và đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo quy chế (có dự thảo kèm theo):

1. LĐCB các tổ dân phố tổ chức họp dân thông qua Dự thảo và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường (có biên bản cuộc họp).

Nội dung lấy ý kiến: toàn bộ dự thảo Quy chế hiện dân chủ trên địa bàn phường, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: Những nội dung công khai để nhân dân biết; Những nội dung nhân dân bàn và quyết định; Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; Những nội dung nhân dân giám sát…

2. Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về UBND phường (qua Văn phòng UBND) trước ngày 17/11/2023 để tổng hợp

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 186.382
Online: 13